Odpowiedzialność członków zarządu w spółce z o. o.

Czy bezskuteczność egzekucji prowadzonej przeciwko spółce z o.o. powoduje, że wierzyciel nie ma już innych narzędzi dochodzenia swych należności? Czy może swoje roszczenia skierować w takim razie przeciwko osobom, które pełnią funkcje członków zarządu? Jakie muszą zostać spełnione przesłanki odpowiedzialności aby windykacja wobec członków zarządu sp. z o.o. była możliwa?

Czytaj dalej

Przestępstwa przeciwko wierzycielom – art. 302 k.k.

Kolejnymi przestępstwami na szkodę wierzycieli są przestępstwa określone w art. 302 kk, czyli przestępstwo faworyzowania wierzycieli, przekupstwo wierzycieli, sprzedajność wierzycieli.

Czytaj dalej

Przestępstwa przeciwko wierzycielom – art. 301 k.k.

W poprzednich artykułach mówiliśmy o przestępstwie oszustwa (art. 286 k.k.) oraz o przestępstwach związanych z uszczuplaniem swojego majątku przez dłużników (art. 300 k.k.). Kolejnymi przestępstwami popełnianymi przez dłużnika na szkodę wierzyciela są przestępstwa określone w przepisach artykułu 301 k.k.:

  • niezaspokajanie swoich wierzycieli na skutek przeniesienia składników majątkowych na nowo utworzoną jednostkę gospodarczą (art. 301 par. 1 k.k.)
  • doprowadzenie przez dłużnika do upadłości swojej firmy (art. 301 par. 2 i 3 k.k.)

Czytaj dalej

Wyzbywanie się majątku przez dłużnika – przestępstwa z art. 300 k.k.

W poprzednim artykule omówiliśmy przestępstwo oszustwa. Jednak oszustwo to nie jedyne przestępstwo popełniane przez dłużnika na szkodę wierzyciela. Kolejnymi przestępstwami popełnianymi na szkodę wierzyciela są przestępstwa określone w art. 300 kk.

Czytaj dalej

Przestepstwa przeciwko wierzycielom- przestępstwo oszustwa art. 286 kodeksu karnego

W tym tygodniu rozpoczęliśmy cykl artykułów o prawnokarnej ochronie dłużnika, czyli w jaki sposób w postępowaniu karnym wierzyciel może dochodzić swoich praw, w sytuacji gdy brak zapłaty po stronie dłużnika to coś więcej niż problemy finansowe i nie wywiązanie się ze swoich zobowiązań na gruncie prawa cywilnego.

Na samym początku zaczniemy od scharakteryzowania najczęściej spotykanego w obrocie gospodarczym przestępstwa, tj. od oszustwa uregulowanego w art. 286 kk.

Czytaj dalej